• Fire retardant tape

    Protipožární páska

    Tento produkt je vhodný pro protipožární ochranu silových a komunikačních kabelů, což má velký význam pro eliminaci skrytých nebezpečí a zajištění normálního provozu silových a distribučních vedení a komunikačních vedení. Samolepicí ohnivzdorná páska vyrobená naší společností je novým typem nehořlavého produktu pro napájecí a komunikační kabely. Má výhody nehořlavého a protipožárního výkonu, samolepicího a provozuschopného. Je netoxický, bez chuti a bez znečištění a nemá vliv na proudovou zatížitelnost kabelu při provozu kabelu. Protože se samolepicí ohnivzdorná páska používá k obalení povrchu pláště kabelu, může při vzniku požáru rychle vytvořit karbonizovanou vrstvu s odolností proti kyslíku a tepelnou izolací, která účinně zabrání spálení kabelu.